Επικοινωνία


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Η επιστημονική προσέγγιση των τριών βασικών ερωτημάτων αν, πότε και  που, με βάση την έρευνα και τις ενδείξεις που αφορούν στις παρακάτω επιστήμες:

 

- Ηφαιστειολογία

- Σεισμολογία, Παλαιοσεισμολογία, Γεωδυναμική

- Τεκτονική, Παλαιομαγνητισμός

- Γεωλογία, Γεωφυσική

- Γεωχημεία

- Αρχαιολογία, Θαλάσσια Αρχαιολογία, Γεωαρχαιολογία

- Ωκεανογραφία

- Γεωγραφία, Φυσική Γεωγραφία

- Χαρτογραφία

- Ιστορία, Μυθολογία, Γεωμυθολογία

- Αρχαιομετρία

- Παλαιωκεανογραφία, Παλαιοκλιματολογία

- Φιλοσοφία, Φιλολογία

- Πλάτων και Ιστορία, Πλάτων και Μύθος

 

 

Επόμενο Συνέδριο:

 

ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ 2008

 

10-11 Νοεμβρίου 2008

 

Αθήνα

 
 

Τελευταία ενημέρωση:  19/02/2008

Σχεδιασμός και υποστήριξη από Heliowebs