Επικοινωνία


Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Μήλο στο "Συνεδριακό Κέντρο Μήλου - Γεώργιος Ηλιόπουλος".

 
To "Συνεδριακό Κέντρο Μήλου - Γεώργιος Ηλιόπουλος"

Επόμενο Συνέδριο:

 

ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ 2008

 

10-11 Νοεμβρίου 2008

 

Αθήνα

 
 

Τελευταία ενημέρωση:  19/02/2008

Σχεδιασμός και υποστήριξη από Heliowebs